Wijkproject Utrecht Overvecht

Een van de brede scholen die meededen aan het Kanaleneiland Open is brede school Overvecht. Bij deze brede school zijn maar liefst 12 basisscholen betrokken.  En zij willen allemaal met schaken aan de slag!

Coördinatoren Derk Marseille en Harmen van der Woude zijn verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten op het gebied van sport en cultuur en van talentontwikkeling. Zij vinden ouderbetrokkenheid erg belangrijk en ze zien het ook al helemaal voor zich dat er een jeugdschaakclub in de wijk komt. Kortom: hun visie sluit helemaal aan op de visie van een wijkproject met schaken als verbindend element zoals we dat in Kanaleneiland zijn begonnen.

In samenwerking met Bas van Esch van Samen Schaken ga ik daar lesgeven. Ieder 3 scholen om mee te beginnen….. En dan in het volgende blok weer ieder 3. En dan eens kijken hoeveel enthousiasme over schaken er ontstaat….. Ben benieuwd!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *